Referat: 17. august 2023

17. august 2023 : Gildemøde

Kære Gildebrødre

Grp. 1 bød på sild mm. og en stor dejlig sandwich i bålhuset til de 17 tilmeldte og 2 gæster. Efterfølgende kaffe og æblekage indendørs, hvor Tommy la Cour udf ra gamle postkort fortalte om Struer.

En herlig aften i godt vejr og en god stemning. Vi sang lidt undervejs.

Info

Gert blev 70 år i juli og fik lige inden vi gik hjem sin vingave

Landzonetilladelse til et tredje shelter trækker ud. Det blev anbefalet at finde ny placering max 20 meter fra Råbjerghytten og tæt på bålhuset, så privat ordning kan gennemføres og vi selv kan styre brugerne.

Kanotur 9-10 september. Esben anbefaler Skjern Å, den sidste vestlige del og sender snart oplæg med tilmeldingsfrist og pris, så alle interesserede har muligheden for at deltage.

Debat

Forslag til LGT.

På forsiden af bladet – Sct. Georg står der “Skal Gildelov og -løfte ændres?”  Det ophidsede Finn i en sådan grad, at han røg i blækhuset og skrev til hele landsgildeledelsen og Distriktsmesteren.

Et flot brev som blev læst op . .  Alle – unge som gamle – gildebrødre ønsker ikke de foreslåede ændringer og ser dem som en udvanding af lov og løfte. Vi er ikke en bare en forening, men en bevægelse med formål og idegrundlag. En sletning af “at føre et Sct. Georgssværd mod det onde i mig selv” i løftet og fra loven slettes “at gøre sin pligt frem for at kræve sin ret”. Det kan vi ikke acceptere. At tro de nye love vil skaffe nye og flere medlemmer er naivt; det er indholdet og gildelivet i hverdagen, der skaffer de  nye medlemmer. Der går politik i argumenterne, når LGM i sin beretning skriver: ‘- man skulle overveje at stoppe med  at bruge benævnelsen Gildebror‘. Så skulle vi heller ikke synge “Spejderbror her er min hånd…” 2. Gilde kan ikke går ind for de foreslåede ændringer.

Gratis til landsgildeting og med en ændret mødestruktur.

Det er  helt rimeligt, at alle gilder skal kunne sende 1 repræsentant gratis til LGT og mødestrukturen skal tilrettelægges som 1 dages møde. Der er ingen tvivl  om, at flere Gilder, ville deltage med en sådan ordning.

Det forslag  vil 2. Gilde bakke op.

Distriktet holder møde den 22.  Finn og jeg deltager og afleverer vores indstilling/mandat til DGM.

Endnu et godt møde på en dejlig aften i Råbjerghytten

Mvh

Knud

Finn’s brev

Landsgildemester Lone Erkmann
Landsgildekansler Finn Bramsen
Landsgildeskatmester Ilsa Lux Andersen
Distriktsgildemester Paula Mikkelsen
Gildemester Knud Hjarsbæk
Struer den 9 august 2023

Sct. Georg (bladet ) udsendt August 2023 -tema på forsiden skal gildelov og
-løfte ændres ?

Jeg faldt lidt til ro, da jeg så spørgsmål tegnet efter sætningen, og jeg må
konstatere, at det endnu ikke er helt sikkert at man forfladiger både
gildelov og – løfte.
Jeg havde læst den udsendte mail fra den 28 juli. Jeg kontaktede min
gildemester og vi blev enige om at vi vil diskutere dette på vores næste
gildemøde i august.
Man vil fra Gildeloven fjerne den fornemste sætning.
”At gøre sin pligt, frem for at kræve sin ret”
Det er så nemt i vores samfund i dag, at kræve-kræve – alle goder hænger
ikke bare på træerne. Jeg husker fra vores børns skoletid til et
forældremøde. Klasselæren fortalte om alle de rettigheder børnene havde, og
hvad de kunne forvente og forlang.
Da vi kom til det tidspunkt hvor der kunne stille spørgsmål var mit
” jamen – har børnene ikke nogen pligter.

Til gildeløftet hvor man vil slette.
”At føre et Sct. Georgs sværd mod det onde i mig selv og for det, som efter
min overbevisning er ret og rigtigt”

Se her er vi tilbage i vores spejdertid, det er nok ikke alle der kan nikke
genkende til det, for i dag er det ikke nødvendigt at have været aktiv
spejder, for at blive optaget i Sct. Georgs gildet.
Dette snerper noget hen imod de forskellige ritualer vi som drenge fandt på
når der skulle optages eller indvies andre til at deltage i vort fællesskab.
Vi kan ikke have noget imod en gang imellem at fremhæve ”mod det onde i os
selv” for hånden på hjertet der er vel nok lidt ondt eller mindre godt i
hver af os.

Sct. Georg, den tapre ridder der redder prinsessen fra den voldsomme drager
– er et forbillede for medlemmer af gilderne, og det er den figur vi
fremhæver. Ydermere bruger betegnelserne i de forskellige afsnit af
gildedeltagelsen.
Svend-væbner og ridder.
Det gør slet ikke noget at vi bevarer noget af det gamle. Måske lidt
nostalgisk.

Det gør slet ikke noget om der i dag hvor vi er voksne kvinder og mænd er
noget der viser tilbage til dengang

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *