Referat: 23. februar 2023

23. februar 2023 : Gildemøde på Holstebro Central Rensningsanlæg

Kære Gildebrødre

17 Gildebrødre havde en spændende aften på Danmarks 6. største renseanlæg. Driftsleder Jørgen Ishøj fortalte om anlægget, der dagligt behandler 13-14.000 m3, spildevand. i døgnet, så det ender som teknisk rent vand. Til spørgsmålet, om det også kan drikkes: “Ja, borgmesteren kan drikke det, men normalt er det vand, der bruges til rengøring af f.eks. slamsugere og andet udstyr. Eller bare bliver lukket ud i Storåen“. Jørgen fortalte vidende om renseanlæggets opbygning og behandling, så “de gode organismer æder de dårlige“, hvordan slam og fedt pumpes gennem en 7 km rørledning til forbrænding på Måbjergværket og hvordan daglige kontrolopgaver overvåges 24/7 i kommunens anlæg i Holstebro, Torsminde, Ulfborg, Bur, Vinderup af bare 26 ansatte, der dækker hele driftsansvaret, vedligehold og reparation.

Grp. 1 havde planlagt og sørget for en stoooor sandwich, øl og vand. Bagt kager og der blev serveret kaffe, brygget på vandværksvand..

Vi talte kort om de kommende Gildeting den 16. marts:

WEB: Distriktets hjemmeside er gået ned! Jens Sch. har oprettet et midlertidigt site, der tilgås  på den normale webadresse: 2-gilde-struer.dk. De lukkede sider kun for medlemmer – i øverste højre hjørne – åbnes med password: Raabjerg2023. Prøv det selv.

På gildeting skal vi beslutte om vi vil gå alene på web løsningen og hvad ambitionen for websiden skal være.

90 års jubilæum. 23. april: Vi er 5, der brygger på de seneste 50 års historie. 

På jubilæumsdagen afholder Vestjyske Division, DDS  forårsturnering, så Struerspejderne og Struer Sø ikke deltager.. 

Vi havde en fin aften på Bisgaard Mark. 

Med Gildehilsen
Knud

Oles kokuskager

Oles kokuskager

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *