Husregler

Ved ankomst

Hastighed på mark- og skovveje er max. 20 km/t. Busser kan ikke køre til Råbjerghytten.

Nøgle hentes som aftalt.

Elmåler på gavlen aflæses, aflæsningsskema finder du på bordet i hytten.

Den markerede gruppe på HFI-afbryderen slås til   (I hytten ved indgangsdøren).

Tænd for køleskabet (drej knappen inde i skabet).

Vandvarmer og køleskab i toiletbygning tændes.

Under ophold

Naturstyrelsens almindelige regler for færdsel og ophold i skoven – gælder også i vort område.

Brændeovnen må ikke overfyres.

Kun lejrbål af ”almindelig” størrelse er tilladt.

Vær opmærksom på brandfare, specielt i tørre perioder (der kan være bålforbud).

Hold området ryddeligt.

Ved afrejse

Oprydning i hytten, i sheltere og på grunden.

Rengøring i hytten:
-borde og bænke aftørres

-gulve fejes og vaskes

-køkken og køleskab(e) rengøres. Køleskab slukkes og døren skal stå åben.

-HUSK. Sluk for udsugning fra pejs.

-Brændeovnslåge skal stå lidt åbent.

Rengøring i Toiletbygning

-toilet rengøres

-gulve fejes og vaskes

HUSK. Sluk vandvarmeren og køleskab. Køleskabsdøren skal står åben.

Vinduer lukkes og haspes.

Alt affald medtages.

Elmåler aflæses  og noteres på afregningsskema. Den markerede gruppe slås fra.

Mangler og evt. skader meddeles på afregningsskema.

Nøgler returneres som aftalt.